Cán bộ, công chức có được hỗ trợ ổn định đời sống khi bị thu hồi đất?

Luật sư tư vấn về bồi thường thu hồi đất

Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật đất đai còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ. Tùy vào từng trường hợp mà sẽ được nhận những khoản hỗ trợ khác nhau. Các khoản hỗ trợ này nhằm đảm bảo ổn định được cuộc sống của người sử dụng đất khi bị Nhà nước thu hồi đất. Để tìm hiểu rõ hơn về mức bồi thường, hỗ trợ và các vấn đề pháp lý khác có liên quan, bạn có thể liên hệ với đội ngũ PHÚC ĐỨC LAW để được hỗ trợ, tư vấn về các vấn đề mình đang vướng mắc.

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất

Câu hỏi tư vấn:

Chào luật sư. Gia đình tôi có 4 nhân khẩu. Tôi là công chức nhà nước nghỉ hưu chủ hộ vợ con tôi làm nông nghiệp. Hiện tại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương, gia đình tôi thuộc diện có diện tích đất lúa phải thu hồi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Khi tính toán phần kinh phí hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm thì địa phương tôi tính toán như sau: Lấy tổng diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi chia cho tổng số nhân khẩu như gia đình tôi thì chia cho 4 người, sau đó lấy tổng số diện tích đất thu hồi trừ đi số đất được chia cho 1 nhân khẩu (nhân khẩu hưu trí) để có diện tích đất nông nghiệp tính hỗ trợ. Như gia đình tôi bị trừ ¼ so với diện tích đất thực tế thu hồi. Đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp là tên vợ tôi. Vây tôi xin hỏi việc trừ diện tích thu hồi cho nhân khẩu hưu trí như trên khi tính toán hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm của địa phương tôi như vậy có đúng chính sách của nhà nước quy định không? Xin cảm ơn luật sư.

Trả lời:

Chào bạn, Phúc Đức Law cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt câu hỏi cho chúng tôi. Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:

Điều 6. Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp do cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) đang sử dụng đất

  1. Cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) không thuộc đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP nhưng đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật, khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất nhưng không được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, không được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.
  2. Hộ gia đình vừa có nhân khẩu là cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) vừa có nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức nhưng đang sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình đó thì nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp”.

Theo khoản 2 của quy định trên thì hộ gia đình đang sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích sản xuất nông nghiệp có thành viên gia đình là cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu thì khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình đó, các thành viên mà không phải cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nhận hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, còn đối với cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu sẽ không được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Như vậy, trường hơp của bạn, vì bạn là công chức nhà nước nên sẽ không nhận được khoản hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

Khoản hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm được tính dựa trên diện tích của những người được hưởng, đó là các thành viên còn lại của gia đình bạn, những người không phải là cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, việc cơ quan địa phương trừ đi phần diện tích đất mà bạn được nhận trong diện tích đất của hộ gia đình để tính khoản hỗ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm là phù hợp theo quy định của pháp luật.

984 thoughts on “Cán bộ, công chức có được hỗ trợ ổn định đời sống khi bị thu hồi đất?

  1. JamesGurge